CONTACT

website [wepsajt] 
1 locatie op internet, bestaand uit een of meer pagina's met informatie, foto's, geluid enz.

hosting [hoosting]
1 het fungeren als host
2 Bedrijf dat ruimte op één of meerdere servers biedt om websites van bedrijven en/of particulieren op te slaan en te verspreiden over het internet

domeinnaam
1 een naam die uw website oproept. bijvoorbeeld www.quina.nl